kwetsbare vluchtelingen hulp Oeganda

Stichting Crane

Stichting Crane

Is solidair met kwetsbare vluchtelingen. Bevordert economische weerbaarheid. Ongeacht herkomst, etniciteit en religie.

CRANE voor kwetsbare vluchtelingen

Stichting Crane ondersteunt kwetsbare vluchtelingen die in Oeganda verblijven zelfstandig een inkomen te verdienen en hun bestaan weer op te bouwen. Een gift of lening onder zachte voorwaarden als startkapitaal voor een handeltje, als een bijdrage aan een vakopleiding, voor aanschaf van zaaigoed of een geit. Praktische en concrete steun om de economische zelfstandigheid en weerbaarheid van kwetsbare huishoudens te verbeteren. Stichting Crane werkt samen met lokale partners voor het beoordelen en opvolgen van aanvragen van vluchtelingen voor een financiële bijdrage.

Achtergrond

Oeganda is een relatief stabiele factor in een politiek en militair turbulent Oost-Afrika en heeft een lange traditie in opvang van kwetsbare vluchtelingen uit de regio. Van overheidswege wordt in samenwerking met UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) eerste opvang verzorgd en zijn vluchtelingen na registratie vrij om deel te nemen aan de Oegandese samenleving om zo hun leven opnieuw vorm te geven.

De praktijk is echter weerbarstig. Het leven in een vluchtelingenkamp is, ondanks de inspanningen van Oegandese overheid en internationale donorgemeenschap, karig en hard. Gebrek aan geld, kennis, medische zorg en connecties maakt het moeilijk te ontsnappen aan een spiraal van diepe armoede en uitzichtloosheid.

Bestuur

Vluchtelingen Oeganda kwetsbaar

Sociaal geograaf en reisleider. In de periode 2013-2017 werkzaam geweest in Zuid-Soedan, Ethiopië en Oeganda. Sindsdien ook actief voor vluchtelingen in Nederland.

In de VS opgeleid tot register accountant, 30+ jaar woonachtig in Nederland. Tien jaar werkzaam als internal auditor bij grote ontwikkelings- en hulporganisaties, en als vrijwilliger in het internationale project team van Rotary in Nederland. Na vele jaren te hebben gewerkt als financieel manager voor commerciële ondernemingen is het fijn om Crane actief te steunen.
Piet is 42 jaar huisarts geweest en mede daardoor bewust van de ongelijkheid in onze en de wijde wereld. Hij levert graag zijn bijdrage door ervaring, kennis en waar nodig zijn netwerk in te zetten. De concrete en kleinschalige aanpak van Stichting Crane spreekt hem aan.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn inzet en werkzaamheden.
Er is geen personeel in dienst van de stichting.

CIMG0401 - kopie

Beleidsplan en jaarverslag

Ons beleidsplan en de jaarverslagen zijn hier te vinden. Jaarlijks wordt in april het vastgestelde jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar hier gepubliceerd. 

Uiteraard kunt u met vragen of opmerkingen terecht bij de secretaris via info@stichtingcrane.nl.