kwetsbare vluchtelingen hulp Oeganda

Stichting Crane

Uw gift is welkom!                   

Helpt u ons helpen?
Met een bescheiden bedrag bereikt u veel.
U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL08 INGB 0008 3923 16 ten name van Stichting Crane, Amsterdam.

Stichting Crane heeft de ANBI status.
Uw gift is daarom aftrekbaar voor de belastingen.
Bij een periodieke gift van minimaal 5 jaar, is het hele bedrag aftrekbaar voor de belastingen. Zie hiervoor de website www.belastingdienst.nl.

ZS Meisje

Koop een Waka Waka en steun Stichting Crane

 U kunt ons helpen door het kopen van een Waka Waka. De Waka Waka werkt op zonne-energie en functioneert als lamp en powerbank ineen. Als u een Waka Waka lamp koopt voor Euro 50,-, steunt u Stichting Crane met Euro 15,-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@stichtingcrane.nl .